Untitled Document

NAŠ PEJGAMBER MUHAMMED “sallallahu alejhi ve sellem” (1)

On je Allahov dželle šanuhu resul. On je Njegov Habib (miljenik). Prvak među poslanicima i posljednji od njih. Sin Abdullahov. Došao je na ovaj svijet pred zoru 20. aprila

571. što odgovara 12. rebiulevvelu u ponedjeljak u Mekki. Otac mu je preselio na onaj svijet prije njegovog rođenja. Majka mu je umrla kada je imao šest, a djed kada je imao osam godina. Nakon toga ga je peuzeo amidža Ebu Talib. Kada je imao dvadeset pet godina oženio je Hatidžetu-l kubra. Sa njom je imao četiri kćeri i dva sina. Prvom sinu mu je bilo ime Kasim. Zbog toga se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem još zove i Ebu-l Kasim. Sa četerdeset godina mu je objavljeno da je poslanik svim ljudima i džinnima. Tri godine poslije počeo je otvoreno pozivati u Islam. Kada je imao pedeset dvije godine u jednoj noći je preveden iz Mekke u Medinu, a odatle u više nebeske sfere i ponovno vraćen na zemlju. Ovo putovanje se naziva Mi'radž. Na mi'radžu je vidio džennet, džehennem i Allaha dželle šanuhu Te noći je propisano pet dnevnih namaza. Prema historičarima 622. godine je Allahovom voljom prešao iz Mekke u Medinu. Ovo putovanje se naziva Hidžra. Dvedeseti april koji odgovara osmom ponedjeljku mjeseca rebiu-l evvela je dan kada je Poslanik stigao u mjesto zvano Kuba i to je datum koji muslimani uzimaju za početak “Hidžri šemsi” kalendara. A kalendar HidžriKameri počinje iste godine od mjeseca muharrema i hidžretska godina je vrijeme koje je potrebno mjesecu da dvanaest puta obiđe zemlju. Dvanaestog rebiulevvela 11. godine po hidžri, u ponedeljak (632.) prije podne je preselio na ahiret. Ukopan je u ponoć sa utorka na srijedu u sobi gdje je preselio. Kada je preselio imao je 63. godine prema kameri i 61 prema šemsi računanju vremena.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio bijele boje kože. Bio je najljepši među ljudima. Nije svakom pokazivao svoju ljepotu. Ko makar jednom vidi njegovu ljepotu pa bilo to i u snu cio život mu prođe u veselju i radosti. On je u svakom pogledu bolji od svih koji su se ikada pojavili ili koji će se ikada pojaviti. Njegov um, inteligencija, priroda, i sve ostalo je iznad svih drugih ljudi.

 

POEZIJA

Muhammed (alejhisselam), koji je rođen u Arabiji,

Je najuzvišeniji na oba svijeta!

Neka onaj, ko ne postane zemlja pred njegovim vratima,

Zauvijek ostane pod zemljom!

Mektubat-i Imam-i Rabbani (kuddise sirruh)