Untitled Document

MUSA ALEJHISSELAM

On je bio jedan od Pejgambera. Posle Jusufa alejhisselam Israilovi sinovi su se u Egiptu namnožili. Prema vjeri su sprovodili običaje ali su veliko nasilje i uvrede doživjeli. Kadi bi jedan Firaun sazno o dolasku pejgambera svu bi mušku djecu ubijao. Kad se je Musa alejhisselam rodio njega je majka u bešici u rijeku Nil ostavila. Bešika prolazeći pored Firaunove kuće, jedna žena poimenu Asja ga je uzela I odgojila. Kad je napunio 40 godina doznao je za rodbinu i otišaoje kod njih. Sastao se sa starijim bratom Harunom alejhisselam. Otišao je u grad po imenu Medjen. Tamo je Šuajb alejhisselam 10 godina služio oženio se njegovom kćerkom, i krenuo u Egipat.

U putu na Tur brdima je razgovarao sa Allahom dželle šanuhu. U Egiptu je Firauna pozvao da pređe na islam što je ovaj odbio. Međutim kad je vidio da Musa alejhisselam može da uradi neke nemoguće stvari pokajao se. Prelazeći suetski kanal skupa sa vojskom se utopio.

Musa alejhisselam je otišao na Tur brdo, tamo je 4 dana obavljo običaje. Allah dželle šanuhu mu je spustio knjigu Tevrat. Tevrat je prva velika Allahov dželle šanuhu knjiga upućena ljudima preko Musa alejhisselam I njegovog brata Haruna alejhisselam koji su bili Israilci, pa su djelovali među Israilcima a izvjesno vrijeme I među Egipčanima.

Musa alejhisselam je živio u vremenu od oko1330 pa do1210 godine prije Isa alejhisselam. Prema Bibliji Musa alejhisselam je živio120 a Harun alejhisselam 123 godine.

Originalni Tevrat objavljen od Allaha dželle šanuhu danas ne postoji jer ga Israelci nisu sačuvali, Kur’an-i kerim prenosi da su Israilci vjerovali jedan dio Tevrata , jedan dio nijekali, jedan dio zaboravili. Kur’an-i kerim ističe da je Allahu teala tražio od Israilaca da se drže zavjeta koje su mu dali:

- Lijepo postupati I činiti dobro svojim roditeljima.

- Govoriti ljudima lijepe riječi.

- Davati zekat.

- Ne proljevati krv.

- Ne protjerivati jedni druge iz svojih domova.

HADIS-I ŠERIF

Musliman je muslimanu brat. On mu ne čini nasilje (zulum). On ga neće ostaviti zabrinutog. Allah dželle-šanuhu će pomoći onom ko pomogne svome zabrinutome bratu. Allah dželle-šanuhu će na Kijametskom (Sudnjem) danu spasiti od zabrinutosti onoga ko pomogne svome zabrinutom bratu. Allah dželle-šanuhu će na Sudnjem danu zadovoljiti onoga ko zadovolji svoga brata.