Untitled Document

ISLAMSKE ŠARTOVE NIJE TEŠKO

 Talha ibni Ubejdullah “radijallahu anh” prenosi: Allahovom dželle šanuhu Poslaniku “sallalahu alejhi ve sellem” je došao čovjek iz nedžda rasčupane kose. Šum njegova govora se čuo, ali se nije moglo razumjeti šta govori sve dok se nije približio. Tek tada se vidjelo da se raspituje o islamu. Allahov dželle šanuhu Poslanik mu reče da je dužan klanjati pet namaza u toku dana i noći.

- Da li sam dužan više od pet namaza? Upita on.

- Nisi, osim ako želiš dobrovoljno odgovori mu poslanik.

Zatim mu Allahov dželle šanuhu Poslanik reče da je dužan postiti mjesec Ramazan.

- Da li sam dužan postiti osim Ramazana? upita on.

- Nisi, osim ako ti hoćeš dobrovoljno- reče poslanik.

- Da li sam dužan davati osim zekata? Upita on.

- Nisi osim ako ti hočeš da podjeliš sam od sebe.

- Tako mi Allaha dželle šanuhu, neću ovome ni dodavati ni smanjivati- reče čovjek i ode.

- Ako je rekao istinu on je od onih koji su spašenireče Poslanik.

NJEGA TEŠKOG BOLESNIKA

 Bolesniku koji boluje od teške neizliječive bolesti ležaj, čaršaf i veš trebaju da su čisti. Često im treba promijeniti. Zato što čistoća na srce i dušu ima veliki uticaj. U momentu smrti čistoća srca i duše su mnogo važniji nego u drugo vrijeme.

Kod bolesti o vjeri, vjerskim saznanjima treba mnogo pričati. U nekim spisima je zapisano da prema umrlom treba iskazati duboko poštovanje, oprostiti mu grijehe, o njegovim grijehovima zbog milosti Allaha dželle šanuhu se ne sjećati. Imati veliku nadu za oprost grijeha.

Dok smo zdravi srce treba da nam je puno ljubavi prema Allaha dželle šanuhu. Dove učiti. Islamske zapovijesti činiti. Testament napisati. Posjetioci kod bolesnika ne treba dugo da sjede. I da je neko najdraži brzo treba ustati. Kod teškog bolesnika ne puštati nikako to je velika greška. Treba toliko posjediti koliko je potrebno vremena da se prouči Ihlas sure ili Jasin.