Untitled Document

NAUČITI OSNOVE IMANA

Naučiti osnove imana, farzove i harame, je farz. Trideset tri farza su dobro poznata. Četiri od njih su osnova; klanjati namaz, postiti, davati zekat i obaviti hadždž. Ova četiri farza, zajedno sa imanom, su temelj islama. Ko ima iman, i ibadeti, to jest onaj ko izvršava ova četiri farza, se zove muslim ilimusliman[Učenja koja se moraju vjerovati da bi neko bio musliman nisu samo šest osnovnih imanskih šartova. Da bi neko bio musliman on mora takođe i vjerovati da se moraju izvršavati dobro poznati farzovi, i mora vjerovati da se moramo čuvati (suzdržavati) od zabranjenog (harama). Onaj, ko ne vjeruje da su mu izvršavanje farzova i suzdržavanje od harama prva i glavna dužnost, gubi svoj iman i postaje murted (odmetnik, otpadnik iz vjere, apostata). Ko vjeruje da je izvršavanje farzova i izbjegavanje harama naša prva dužnost, ali ne izvršava jedan ili više farzova, ili radi jedan ili više harama, je musliman. Ali, on je kriv i griješan musliman. Takav musliman se zove fasikIbadet(obožavanje i molenje Allaha dželle-šanuhu) je izvršavanje farzova i suzdržavanje ili apstinencija od harama. Musliman koji nastoji da ibadeti, i koji se, odmah čim pogriješi, pokaje i traži oprost (tj. dođe na tevbe i istigfar), se zove salih musliman.                                           

ISTIGFAR DOVU

Muhammed Ma’sum kaže u 80. pismu drugog toma da “Allah dželle-šanuhu spašava od dertova(jadova, briga, muka, bolova) one koji stalno uče (izgovaraju) istigfar dovu. ”Ova dova je: Estagfirullahel’azim ellezi la ilahe illa huv elhajjel kajjume ve etubu ilejh. Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu anni.