Untitled Document

MORAMO DA PRVO ISPRAVI VJEROVANJE

Imam-i Rabbani “rahmetullahi alejh” piše u stotinu devedeset trećem pismu, prvog toma u svojoj knjizi Mektubat:

“Mukellef to jeste, pametna i polno zrela osoba mora da prvo ispravi i’tikad (vjerovanje) svog imana. Dakle, mukellef treba da nauči akaidsko znanje (osnove vjerovanja) onako kako su alimi Ehl-i sunneta napisali i da prilagodi svoje vjerovanje njihovim učenjima. Da Allah dželle šanuhu  obilno nagradi ove velike alime za njihov trud! Amin. Na Kijametu ćemo samo moći izbjeći Džehennemski azab ako naučimo ovo znanje i vjerujemo onako kako su ovi veliki ljudi ispravno zaključili. (Oni koji slijede njihov put se zovu Sunnije.) Hadis-i šerif kaže da će se samo jedna grupa spasiti Džehennemske vatre. Ta grupa su oni muslimani koji slijede ove velike alime. Pravi muslimani, koji slijede put Resulullaha “sallallahu alejhi ve sellem” i njegovih Ashaba “ridvanullahi alejhim edžma’in”, su samo ovi muslimani.

Nakon sto smo ispravili akaid, učenja koja se moraju vjerovati, trebamo da iz knjiga fikha, koje su napisali alimi Ehl-i sunneta, naučimo i poštujemo halal, haram, farz, vadžib, sunnet, mendub i mekruh.

REDD-I REVAFID

(Pobijanje Rafidija)


Ima dvadeset grupa (firki) onih koji sebe nazivaju šijama (ili šitima). Neke od ovih grupa idu u krajnost. Jedni od ovih ekscentričnih grupa kažu, “Allah je u Aliji. Obožavanje Alije je obožavanje Allaha.” Drugi kleveću ove, i kažu, “Zar bi Alija ikad mogao biti Allah? On je ljudsko biće. Pa ipak, on je najuzvišeniji od svih drugih ljudi. Allah je njemu poslao Kur’ani kerim. Međutim, pošto je Džebrail bio naklonjeniji Muhammedu alejhisselam on ga je, umjesto da ga donese Aliji, donijeo njemu. Tako je Muhammed alejhisselam prevarom uzeo Alijino pravo (hak).” Treći to kore i kažu, “Kako je to moguće? Naš Poslanik je Muhammed alejhisselam. Ali, on je rekao ‘poslije mene Alija treba da bude halifa’. Ashabi kiram ga nisu poslušali već su izabrali druge tri halife. Oni su ostavili Aliju da bude četvrti,” i tako pokazuju neprijateljstvo prema drugoj trojici halifa sa optužbom da su oni oteli hazreti Alijino pravo (na hilafet). Oni, govoreći da su mu oni uskratili njegovo pravo, gaje neprijateljstvo prema većini Ashaba kiram. Oni se takođe srde i na Aliju radijallahu anh zato što on, kako to oni tvrde, nije insistirao na svom pravu (haku). Ove sve tri grupe su nevjernici (kafiri). Preostale grupe (firke) su inovatori (ili bid’at grupe) zato što one ne poriču Nass (tj. Kur’ani kerim i hadisi šerif) već ga samo pogrešno tumače (te’vile). Da ih Allah dželle-šanuhu sve uputi na pravi put! Da im On dosudi sreću skretanja na pravi put! Amin.